Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia II. Vybavenie žiadosti o rezerváciu III. Vyzdvihnutie rezervácie IV. Zrušenie rezervácie V. Riešenie reklamácií a sťažností VI. Zodpovednosť za škodu a vylúčenie zodpovednosti VII. Spracúvanie a ochrana osobných údajov VIII. Zmena Všeobecných podmienok IX. Záverečné ustanovenia